Hvorfor YderZonen

Med YderZonen ønsker vi at give menneskets bæredygtighed et skub i den rigtige retning. Vi vil inspirere vore børn og unge til at erkende de unikke muligheder de har for at kunne gøre en forskel i en verden med mange indbyggere og begrænsede ressourcer. Vi vil sætte udfordringerne i perspektiv og vise dem, hvordan naturvidenskab og menneskelig kreativitet kan forenes i intelligent udnyttelse af Jordens ressourcer.

YderZonen

  • YderZonen er den usynlige ring, der udgør grænsen mellem vores forbrugssamfund og naturens ressourcer.
  • Det er i YderZonen, at vores spildevand renses, inden det ledes ud i vandløb, fjorde og hav.
  • Det er her, vandet igen pumpes op af jordens reservoirer for at give os rent drikkevand.
  • Det er her, vores affald bliver samlet, sorteret og genanvendt eller forbrændt og udnyttet til produktion af energi.
  • Det er her, der udvindes energi fra vind og sol, og her konsekvenserne af samfundets udledning af drivhusgasser og ukrudtsbekæmpelse gør sin indflydelse.
  • Hvor fornuftigt vi forstår at bruge naturens ressourcer, og hvor lidt skade vi gør på miljøet og klimaet afhænger af, hvor grænserne sættes i YderZonen.

YderZonen er et center, som formidler og synliggør den spændende verden, der befinder sig i YderZonen. Samtidig vil vi med centret vise nye veje med fokus på menneskets intelligente udnyttelse af naturens ressourcer.