I YderZonen bygger vi af det, andre smider ud.

Vi bygger ny udendørsinstallation i YderZonen. Målet er at skabe et uderum, hvor interaktion og relationer mellem mennesker kan opstå. Det er et dialogisk bygningsværk, der skal sætte vores tanker i gang, vække vores nysgerrighed og forundring. Det skal få os til at samtale og interagere.

Bygningsværket har tre funktioner. Det er et mødested, en læringsstation og en facade.  

Facade – at se og reflektere
Bygningsværket skal spille sammen med resten af facaden. Der skal være elementer, der falder i med omgivelserne, og elementer, der stikker af fra omgivelserne.  Værket skal fortælle om bygningens indhold, men det skal ikke fortælle hele historien. Man kan sige, at det er et værk eller en fortælling fuld af tomme pladser, som beskueren selv må fylde ud. Vores forestillingsevne, forundring og nysgerrighed stimuleres, og på den måde foregår der en dialog mellem mennesker og værk.

Læringsstation – at gøre og lære
Bygningsværket udgør også en læringsstation. Ved at være fysisk aktiv og eksperimenterende kan man lære om mekanik og energi.  Vi vil bruge det som et sted, hvor vores besøgende kan holde en aktiv pause. Du og andre forbipasserende er også velkomne til at prøve installationen af.

Mødested – at være, samtale og restituere
Det skal også være et sted, hvor vi bare kan sidde og være til. Vores besøgende kan sidde i værket, spise deres madpakke, se ud over søen og affaldsenergianlægget, restituere, samtale og fundere over dagens oplevelser.

Der er en mening med galskaben
Værket er et resultat af et samarbejde mellem kunstnere, håndværkere og os medarbejdere fra YderZonen, Der er en plan for byggeriet, men vi kan ikke fremvise en tegning af det færdige byggeri. Den findes nemlig ikke, der findes mange skitser, som kan bevæge sig i flere retninger. Når vi arbejder med genbrugstræ, må vi hele tiden tilpasser os materialet og lade os inspirere af det. Ved projektets start, ved vi ikke med sikkerhed, hvilket materiale, vi får i løbet af processen. Undervejs i byggeprocessen må kunstneren og håndværkerne således hele tiden justere og udvikle værket. Det gælder dog ikke værkets bærende konstruktion, som er bygget i nye materialer. 

 

Find YderZonen
Helt lavpraktisk bliver en del af værket også et kæmpe YderZoneskilt, der skal gøre det nemmere for vores besøgende at finde vej til os. Følg med i værkets udvikling og kom gerne og bliv en del af værket, når det står færdigt.