Ungdomsuddannelser

Elever i udskolingen kan komme på en Ekspedition i Vandets verden, Ekspedition: "Jagten på råstofferne", Ekspedtion i Energiens verden, og de kan besøge deres lokale genbrugsplads eller få en rundvisning på Næstved Affaldsenergianlæg. Derudover sammensætter vi gerne besøg til denne målgruppe efter jeres ønsker.  

 

Ekspedition i Vandets verden:

Eleverne bliver vist rundt på Næstved Centralrenseanlæg. Her ser de, hvad der sker med det vand, der skylles ud i toilettet  hjemme hos dem selv, eller opsamles i byernes kloaksystemer og føres til rensningsanlægget. De ser alle de ting, som ikke burde ende i kloakken tæt på. De ser også, hvordan fedtet fra spildevandet bliver udnyttet til energiproduktion, og hvordan restproduktet, spildevandsslam, nyttiggøres som gødning på markerne. I YderZonen følger de vandets vej fra naturen gennem toilet, kloak, rensningsanlæg og tilbage til naturen. I laboratoriet arbejder eleverne med spildevand, for at finde ud, hvad det består af  og hvorfor vi renser spildevandet.

 

Jagten på råstofferne:

Vi guider klassen gennem spillet "Jagten på råstofferne". Eleverne kæmper i grupper om, at indtage miner på et verdenskort ved at besvare forskellige opgaver bedst muligt. Opgaverne består af praktiske forsøg og informationssøgning og tager afsæt i ressourcer til en mobiltelefon. For at vinde skal der træffes beslutninger og samarbejdes om opfindsomme løsninger. Forløbet sætter viden fra fysik, kemi og geografi i en samfundsmæssig kontekst og tvinger eleverne til at forholde sig til miljøforhold omkring udvinding af råstoffer og samfundets brug af dem. Inden jagten på råstofferne sættes i gang, får eleverne et oplæg, der sætter fokus på, hvordan affald bliver til en ressource samt en rundvisning på Næstved Forbrændingsanlæg. Hele forløbet tager cirka 3, 5 timer

 

Ekspedition i energiens verden:

Dagen starter med et oplæg om forbrug, affald og energiproduktion i AffaldPlus' formidlingscenter YderZonen. Herefter er der rundvisning på Næstved Affaldsenergianlæg samt aktiviteter i YderZonen. Målet med ekspeditionen er at skabe forståelse for de processer og konsekvenser, der er forbundet med energiens verden. Der eksperimenteres med energi og elektricitet. Modelbyen Elkøbing skal energiforsynes stabilt og bæredygtigt med vind-. sol-, affalds- og kulkraft. Eleverne bliver stillet over for dilemmaer, som skaber overvejelser om den verden, eleverne lever i og snart overtager.

 

Cirkulær økonomi og ressourcefordeling:

Dette forløb indholder et et oplæg med overskriften Cirkulær økonomi - og hvorfor er det så så svært, rundvisning på affaldsenergianlæg, genbrugsbutik og genbrugsterminal samt et spil om fordelingen af ressourcer. I spillet skal otte lande kæmpe om at at få flest point ved at håndtere deres affald så bæredygtigt som muligt. Spillet har tre grundsten: Grådighed, samarbejde og strategi. Kun ved at balancere disse tre grundsten kan et land vinde. 

Dette er et særligt undervisningstilbud, vi kun tilbyder i en begrænset periode. 

Besøg jeres lokale genbrugsplads:

Eleverne får en introduktion til affaldssortering, og hvad der sker med affaldet, når det forlader genbrugspladsen samt en rundvisning på pladsen. AffaldPlus har et rundviserkorps bestående af servicemedarbejdere, der til daglig arbejder på en genbrugsplads. Korpset rykker ud med AffaldPlus’ Mobile Affaldsskole til netop den genbrugsplads, I ønsker at besøge. Et besøg på en genbrugsplads tager cirka 1 time.

 

Rundvisning på Næstved Affaldsenergianlæg ( Næstved Forbrændingsanlæg):

Vi starter med et oplæg i YderZonen, derefter går vi en tur rundt på anlægget. Efter rundvisningen vil det være muligt at stille spørgsmål. Forløbet tager cirka 1,5 timer. I skal være opmærksomme på, at dette undervisningsforløb ikke inkluderer aktiviteter i YderZonen.