Udskoling 8.kl. - 10.kl

Elever i udskolingen kan komme på en Ekspedition i Vandets verden, Ekspedition: "Jagten på råstofferne", Ekspedition i Energiens verden, Ekspediton i Affaldets verden og de kan besøge deres lokale genbrugsplads eller få en rundvisning på Næstved Energianlæg. 

 

Ekspedition i Vandets verden:

Eleverne bliver vist rundt på Næstved Centralrenseanlæg. Her ser de, hvad der sker med det vand, der skylles ud i toilettet  hjemme hos dem selv, eller opsamles i byernes kloaksystemer og føres til rensningsanlægget. De ser alle de ting, som ikke burde ende i kloakken tæt på. De ser også, hvordan fedtet fra spildevandet bliver udnyttet til energiproduktion, og hvordan restproduktet, spildevandsslam, nyttiggøres som gødning på markerne. I YderZonen følger de vandets vej fra naturen gennem toilet, kloak, rensningsanlæg og tilbage til naturen. I laboratoriet arbejder eleverne med spildevand, for at finde ud, hvad det består af  og hvorfor vi renser spildevandet.

 

Ekspedition i energiens verden :

Ekspedition i Energiens verden handler om klima, forbrug, affald og energiproduktion. Forløbet består af oplæg, rundvisning på Næstved Affaldsenergianlæg samt undervisningsaktiviteter i YderZonen.

Aktivitetsdelen indeholder en undersøgende og en reflekterende del. I den undersøgende del arbejder eleverne med hands-on-opgaver, der bl.a. har fokus på begreber som elektromagnetisme, induktion, drivhuseffekt og vedvarende energi mm. I den reflekterende del arbejder eleverne med et spil, hvor de bliver stillet over for dilemmaer, som skaber overvejelser om den verden, eleverne lever i og snart overtager. Alt bliver logget i en app, så der kan arbejdes videre med opgaverne hjemme på skolerne. 

Målet er at skabe en fascination af energi og en indsigt i, hvad energi er samt forståelse af, hvad energi betyder for vores samfund, for jordens befolkning og for klodens tilstand. Hele forløbet tager 4 timer inklusiv frokostpause. 

Læs venligst lærervejledning, inden besøget i YderZonen: Lærervejledning

Jagten på råstofferne:

Vi guider klassen gennem spillet "Jagten på råstofferne". Eleverne kæmper i grupper om, at indtage miner på et verdenskort ved at besvare forskellige opgaver bedst muligt. Opgaverne består af praktiske forsøg og informationssøgning og tager afsæt i ressourcer til en mobiltelefon. For at vinde skal der træffes beslutninger og samarbejdes om opfindsomme løsninger. Forløbet sætter viden fra fysik, kemi og geografi i en samfundsmæssig kontekst og tvinger eleverne til at forholde sig til miljøforhold omkring udvinding af råstoffer og samfundets brug af dem. Inden jagten på råstofferne sættes i gang, får eleverne et oplæg, der sætter fokus på, hvordan affald bliver til en ressource samt en rundvisning på Næstved Forbrændingsanlæg. Hele forløbet tager cirka 3, 5 timer

 

Ekspedition i affaldets verden:

En ekspedition i affaldets verden er et undervisningsforløb, hvor eleverne bliver til ekspeditionsdeltagere. Ekspeditionsdeltagerne kommer på en rejse, hvor de dels kommer ud og ser et forbræningsanlæg og dels arbejder i forskellige læringsinstallationer i YderZonens kreative og inspirerende genbrugsramme.  En ekspedition tager cirka 3,5 timer.

 

Besøg jeres lokale genbrugsplads:

Eleverne får en introduktion til affaldssortering, og hvad der sker med affaldet, når det forlader genbrugspladsen samt en rundvisning på pladsen. AffaldPlus har et rundviserkorps bestående af genbrugsvejledere, der til daglig arbejder på en genbrugsplads. Korpset rykker ud med AffaldPlus’ Mobile Affaldsskole til netop den genbrugsplads, I ønsker at besøge. Et besøg på en genbrugsplads tager cirka 1 time.

 

Rundvisning på Næstved Affaldsenergianlæg ( Næstved Forbrændingsanlæg):

Vi starter med et oplæg i YderZonen, derefter går vi en tur rundt på anlægget. Efter rundvisningen vil det være muligt at stille spørgsmål. Forløbet tager cirka 1,5 timer. I skal være opmærksomme på, at dette undervisningsforløb ikke inkluderer aktiviteter i YderZonen.

Praktiske informationer:

Hvis I ønsker at besøge YderZonen med mere end en klasse på samme tid, skal I kontakte os, inden I booker.

For at jeres besøg kan forløbe på en sikker og hensigtsmæssig måde, vil vi bede jer om at overholde følgende sikkerhedsregler:

Sikkerhedsregler:

  • Der skal bæres sikkerhedshjelm under hele rundvisningen på anlægget
  • Det er forbudt at røre ved elektriske installationer, ventiler, stikkontakter, ledninger eller andre kontakter
  • Man skal følge rundviseren og gruppen

Rundturen på forbrændingsanlægget er som udgangspunkt ikke for gangbesværede, men vi kan tilpasse rundvisningen, så alle kan være med på dele af den.

Besøger I en genbrugsplads, er I velkomne til at medbringe affald.

Husk, at du som lærer har ansvar for, at eleverne overholder de gældende sikkerhedsregler under besøget hos AffaldPlus.