Praktiske informationer i forbindelse med besøg i YderZonen

Praktiske informationer:

 

Antal deltagere

Min. 10 og max. 28 deltagere.

Vi kan kun modtage en klasse ad gangen ved besøg på lokal genbrugsplads.

Hvis I ønsker at besøge YderZonen med mere end en klasse på samme tid, skal I ringe til os, før I booker tiden.

 

Pauser

Der er indlagt en spisepause i ekspeditionerne, der foregår om formiddagen. Vi har en frokoststue, I kan benytte. Det er ikke muligt at købe mad hos os.

På forløb, der begynder kl. 11:45 forventer vi, at I har spist frokost inden I ankommer. Vi kan afkorte disse besøg, så de bliver lidt kortere end formiddagsbesøgene, da der ikke er brug for en lang pause til at spise mad i.

 

Sikkerhedsregler

For at jeres besøg kan forløbe på en sikker og hensigtsmæssig måde, vil vi bede jer om at overholde følgende sikkerhedsregler:

 

  • Der skal bæres sikkerhedshjelm under hele rundvisningen på anlægget (Det gælder ikke på genbrugspladserne)
  • Det er forbudt at røre ved elektriske installationer, ventiler, stikkontakter, ledninger eller andre kontakter
  • Man skal følge rundviseren og gruppen

For grupper bestående af mere end 10 børn i alderen under 12 år, skal der være minimum 2 voksne med på rundvisningen.

Rundturen på forbrændingsanlægget er som udgangspunkt ikke for gangbesværede, men vi kan tilpasse rundvisningen, så alle kan være med på dele af den.

Besøger I en genbrugsplads, er I velkomne til at medbringe affald.

Husk, at du som lærer har ansvar for, at eleverne overholder de gældende sikkerhedsregler under besøget hos AffaldPlus.