Genbrugsmaterialer til skoleprojekter

På flere og flere skoler oplever vi, at man gerne vil arbejde med genbrugsmaterialer i de kreative fag og i forbindelse med forskellige projekter. Det er vi meget glade for, og vi håber det breder sig. Det har stor læringsværdi, at eleverne oplever, at de i praksis selv kan være med til at nedsætte deres forbrug og affaldsmængderne ved at genbruge kreativt. Finde nye måder at være sammen på og finde værdierne i at genbruge og skabe i fællesskab er en vejene til en bæredygtig fremtid.

 

Mere læring for de samme ressourcer

Materialerne til den slags undervisning kan med stor fordel findes hjemme hos eleverne selv. Vi mener, at meget god læring går tabt, hvis eleverne modtager en færdigpakket trailer med udvalgte genbrugsmaterialer fra os. De materialer, der kommer til affaldsselskabet, kommer jo bl.a. fra elevernes egne hjem, så det handler om at få de samme materialer til at komme til skolen, før de kommer på genbrugspladsen. Den proces skal eleverne være med til at få til at ske. En god anledning til, at eleverne også lærer om affaldets vej mere generelt og hvad der sker med det, de smider ud. Husk, at den del hjælper vi jer gerne med.

 

Undervisning i urban mining

Når vi lader eleverne være med i indsamlingsprocessen af genbrugsmaterialer, kan man med stor fordel introducere dem for begrebet urban mining. Begrebet urban mining sætter fokus på, at fremtidens ressourcer bogstaveligt talt ligger for fødderne af os - eller i vores stue, kælder eller baghave. I stedet for at udvinde eller importere råstoffer skal vi udnytte det potentiale, der ligger i vores affald. Affaldspotentialet kan være skjult i produkter, som vi smider bort, eller i forpakninger, husholdningsaffald eller spildevand. De kan hentes frem igen, og med den stigende ressourceknaphed i verden kan det - oftere, end man umiddelbart tror - betale sig.

Ved at lade eleverne være med i indsamlingsprocessen og dermed også arbejde med urban mining, lærer de, hvad der sker med deres eget affald, og det giver dem mulighed for også at inddrage deres familier og måske også lokalbefolkningen i projektet.