Diplom til skoler

Diplom tl skoler

Skoler, der er certificerede som "Skole, der gi’r affald nyt liv "får hjælp til at arbejde mere systematiseret med affaldssortering. Det er skoler, som værner om miljøet og klimaet. De inkluderer bæredygtighed som et fokus i deres læringsmiljø og skaber sammenhæng mellem læring og hverdagspraktik. I skoler, der gi’r affald nyt liv bliver affaldssortering meningsfuld for børn og voksne ved at lade pædagogik, læring og praktisk håndtering gå hånd og hånd.

Kontaktperson: Alis Graversen agr@affaldplus.dk

Læs mere om, hvordan I kan blive Skole, der gi'r affald nyt liv, klik her.